Jdi na obsah Jdi na menu

Výuka hudební teorie

Výuka hudební teorie


Naše studentky při nácviku práce s mikrofonem s kapelou

Nabízíme výuku hudební teorie pro žáky, kteří se chtějí hlásit na nejrůznější hudební školy jak střední tak vysoké.
Oblasti výuky


 • Výuka dovednosti správně reprodukovat různé rytmické útvary, které se žákovi předehrají.
 • Schopnost vycítit a správně reprodukovat rytmus předehrané rytmizované melodie, popř. zvolené písně.
 • Správná reprodukce z listu jednoduchých rytmických cvičení.

 • Správná reprodukce a analýza předehraných tónů a intervalů (čistých, velkých i malých) a přenášení tónů z jiných oktáv do své hlasové polohy.
 • Dále reprodukce a sluchová analýza dvojzvuku, trojzvuku, popř. čtyřzvuku a zpěv kteréhokoli tónu z různých znějících dvoj-i vícezvuků.
 • Rozpoznání durového a mollového kvintakordu. Zkoušený musí být schopen reprodukce melodicko-rytmických útvarů (např. dvoutaktí, čtyřtaktí).

 • Vysvětlení pojmů zvuk, tón, vlastnosti tónů, tónová soustava a její rozdělení na oktávy.
 • Pohotové čtení a psaní not v G a F klíči basovém.
 • Znalost notových hodnot a pomlk.
 • Praktická znalost všech stupnic dur a moll. Orientační přehled o stupnicích dalších.
 • Praktická znalost intervalů základních a odvozených.
 • Praktická znalost doškálných kvintakordů (dur a moll s obraty, zmenšeného a zvětšeného).
 • Znalost dominantního septakordu a jeho obratů, orientace v dalších septakordech.
 • Základní orientace v tempových, dynamických a přednesových označeních.
 • Schopnost vysvětlit pojmy takt, rytmus, synkopa apod.

 • Čitelné psaní not a pomlk v houslovém i basovém klíči.
 • Schopnost notového záznamu na klavír předehrávaných příkladů (vždy od pevně stanoveného tónu) z následující látky: stupnice, intervaly, durové a mollové kvintakordy a jejich obraty, dominantní septakord a obraty
 • Záznam krátké rytmizované melodie.
 

Kde se nacházíme


Škola popového zpěvu


Aksamitova 2 Olomouc

Michaela Mrázová

telefon: 604 665 938

e-mail: popskola@seznam.cz

Příští událost

Příští událost
Nové

Koncert

7.4.2024 - 15:00

Kde: BOUNTY ROCK CAFE

Podrobnosti naleznete zde

Skupina 1 - od 15:00